Grupa formacyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupce formacyjnej!

Na naszych spotkaniach czytamy Pismo Święte, rozmawiamy o nim i dzielimy się tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Ucząc się od siebie nawzajem mamy szansę wzrastać w wierze i modlitwie.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną szczególnie dbać o swój rozwój duchowy, którzy chcą podzielić się doświadczeniem Pana Boga z innymi.

Obecnie w naszym duszpasterstwie funkcjonuje jedna koedukacyjna grupka formacyjna.

 

Grupka formacyjna Moni i Karola

Swoje spotkania opieramy na adhortacji (liście) „Christus vivit”, którą papież Franciszek skierował do młodych. Wspólnie poznajemy treść przesłania, dzielimy się przemyśleniami, aby później „wstać z kanapy” i przejść do konkretnych działań. Kościół jest żywy! – Właśnie o tym chcemy się przekonać.

Termin spotkań: środy godzina 18:30
Miejsce: salka Dachu na 2. piętrze