Historia duszpasterstwa

Choć pierwsze wspólnoty akademickie przy parafii na Stysia działały już od drugiej połowy lat 70., kiedy to duszpasterstwo dla młodzieży studenckiej prowadzili o. Stanisław Owoc SJ, o. Bogusław Górka SJ i o. Władysław Mika SJ, to historię poszczególnych wspólnot, z których swój początek bierze DA Dach należałoby rozpocząć od roku 2004. Wtedy to część członków prężnie działającej Oazy Młodzieży napisała maturę i opiekujący się młodzieżą parafialną o. Jacek Hubicki SJ wpadł na nowy pomysł. Wspólnymi siłami byłych oazowiczów oraz osób spoza oazy, zainteresowanych owym nowym pomysłem, zaczęło powstawać Duszpasterstwo Akademickie Owczarnia. Niestety, to był ostatni rok charyzmatycznego duszpasterza we Wrocławiu. Gdy przeniesiono go na inną placówkę, niezbyt jeszcze mocno związana wspólnota rozpadła się.

Dalej trwała jednak Oaza Młodzieży, z której w podobny sposób wyszła kolejna grupa osób, pragnących działać i stworzyć coś swojego. Pod opieką o. Adama Skolika SJ w 2006 r. utworzono więc Duszpasterstwo Akademickie Christianum. Nowo powstała wspólnota gromadziła się na cotygodniowych Mszach Świętych i spotkaniach formacyjnych, organizowała wieczory modlitewne, różne wyjścia, wyjazdy i imprezy. Część wspólnych akcji przygotowywano razem z oazowiczami, z którymi studenci prywatnie blisko się trzymali. Po roku zmienił się duszpasterz – i tak jeszcze dwa razy – ale tym razem wspólnota przetrwała zmiany. Studenci walczyli, by duszpasterstwo ocalało – choć po odejściu o. Adama wykruszyła się także część ludzi, reszta dogadywała się z nowymi opiekunami, dalej spotykała się i formowała. Pojawił się także pomysł, by odejść od nazwy DA Christianum, kojarzonej z ludźmi, których już nie było. Wybrano nową nazwę: Duszpasterstwo Akademickie Ignis. Bardzo popularny był także skrót „DACH” (od DA Christianum). W tym czasie powstało również pierwsze logo. Jednakże nazwa nie była wtedy najważniejsza; większą wagę przywiązywano do działania.

W 2010 r. do parafii na Stysia przybył o. Paweł Witon SJ. Pojawili się też nowi studenci (w dużej mierze absolwenci opolskiej wspólnoty młodzieżowej Magis, ale nie tylko). Zastali oni działającą już grupę, ale chcieli dołożyć coś od siebie. Od września „starzy” i „nowi” studenci spotykali się pod okiem nowego duszpasterza i próbowali jakoś dotrzeć się i połączyć różne wizje na kształt duszpasterstwa.
I tak 3 października 2010, w pierwszą niedzielę roku akademickiego 2010/2011, po Mszy Świętej odbyło się spotkanie, które można by uznać za pierwsze oficjalne spotkanie nowego Duszpasterstwa Akademickiego Dach, które w opracowanym wtedy kształcie trwa do dziś.

Geneza nazwy

Jak pewnie nietrudno się domyślić po lekturze powyższego tekstu, nazwa Duszpasterstwo Akademickie Dach wzięła się od działającego wcześniej w parafii na Stysia DA Christianum, które normalnie funkcjonowało w skróconej formie „DACh”. Gdy w 2010 r. pojawił się o. Paweł Witon SJ i nowi ludzie, najczęściej słyszeli taką właśnie nazwę – DACH. Istniało już wtedy także logo zawierające tę nazwę. Kojarzona była ona także z faktem, że DA spotykało się w salce na V piętrze, a więc pod samym dachem domu parafialnego. Nazwa ta w swojej formie skrótowej była już dość głęboko zakorzeniona, dlatego też została, choć dla podkreślenia odrębności (mimo iż nowe duszpasterstwo niewątpliwie wywodzi się z DA Christianum) postanowiono ostatecznie odejść od poprzedniej nazwy w jej pełnym brzmieniu.