Kurs Liderów

Naszym celem jest zwiększanie przywódczych zdolności do zarządzania pracą i ludźmi we wspólnotach chrześcijańskich. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem tworzenia i prowadzenia całych wspólnot, a także animowania małych grup formacyjnych. 

Chcielibyśmy, by duszpasterstwa akademickie, młodzieżowe, wspólnoty ludzi dorosłych, a także organizacje chrześcijańskie funkcjonowały sprawnie i prężnie się rozwijały NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ, przyciągając do siebie ludzi i robiąc rzeczy niezwykłe. Nie chcemy ograniczać się tylko do środowisk związanych z Kościołem Katolickim. Duchowość ignacjańska czy wiedza psychologiczna, z których korzystamy, niosą kompetencje potrzebne i użyteczne powszechnie.

 

Więcej informacji: http://kursliderow.jezuici.pl/
KURS-LIDEROW