Modlitwy

MODLITWA CODZIENNA

Codziennie przez 9 miesięcy będziemy modlić się za konkretne (ale tylko Bogu znane) dziecko zagrożone aborcją. W skład tej modlitwy wchodzi jedna Tajemnica Różańca (10 „Zdrowasiek” + jedno „Ojcze Nasz”) oraz specjalna modlitwa w intencji dziecka poczętego i jego rodziców:

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś
Amen

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Dla przykładu:

 • uczestnictwo w dzień powszedni jeden raz w tygodniu we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. w intencji zaadoptowanego dziecka,
 • codzienne ofiarowanie koronki do Miłosierdzia Bożego, litanii lub dowolnej modlitwy,
 • pogłębianie własnej świadomości religijnej poprzez np.: czytanie Pisma św., Katechizmu Kościoła Katolickiego, udział w dniach skupienia i rekolekcjach,
 • przyjęcie (jeden raz w tygodniu) dodatkowego postu lub innych wyrzeczeń,
 • praca nad własnym charakterem, walka z nałogami, wolontariat, pomoc charytatywna,
 • pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji

 

RÓŻANIEC – DLA PRZYPOMNIENIA

Wbrew temu, co myśli wiele osób, różaniec nie jest tylko „klepaniem” formułek. Składa się on z modlitw zaczerpniętych z Pisma Świętego, które wierni wypowiadają jednocześnie rozważając Tajemnice. W Duchowej Adopcji powołujemy się na obietnicę daną w objawieniu bł. Alanowi de Rupe „Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca”.

Kiedy odmawiamy poszczególne tajemnice?

Poniedziałek Tajemnice radosne
Wtorek Tajemnice bolesne
Środa Tajemncie chwalebne
Czwartek Tajemncie światła
Piątek Tajemncie bolesne
Sobota Tajemncie radosne
Niedziela Tajemnice chwalebne

 

Tajemnice radosne
Ta część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa.

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła
Dotyczą życia i najważniejszych czynów Jezusa.

 • Chrzest Jezusa w wodach Jordanu
 • Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie Królestwa Bożego u wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
Rozważanie męki Jezusa.

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa
 • Droga krzyżowa
 • Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne
Związane ze Zmartwychwstaniem Jezusa i po nim następujących wydarzeniach.

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie NMP
 • Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi