Duchowa Adopcja

emaluszki

W każdej minucie, a nawet sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach, gdzieś na świecie dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia cud poczęcia człowieka.

Czy mamy świadomość, że wiele tych poczętych dzieci nie doczeka się swoich narodzin – że zostaną zgładzone zanim jeszcze ujrzą ten piękny świat, a ta wielka tragedia składa się z tysięcy małych, pojedynczych tragedii i tysięcy indywidualnych decyzji? Wiele matek właśnie w tej chwili waha się, czy urodzić dziecko, które się w nich rozwija.

Nie ma wątpliwości, że temat aborcji jest ważny – często gdy czytamy statystyki czy świadectwa słyszymy o tej największej wojnie XXI wieku i zadajemy sobie pytanie: „Co ja mogę w tej kwestii zrobić, by nie zabijano nienarodzonych dzieci?”
Zachęcamy gorąco wszystkich do rozważenia w swoim sercu Duchowej Adopcji!

Pan Jezus powiedział: „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię Moje, Ja to spełnię” (J 14, 14). Dzięki tej obietnicy wiemy, że nasza prośba zostanie wysłuchana. Nad każdym wybranym przez Boga dzieckiem otworzymy parasol modlitwy i wyrzeczeń, aby po 9 miesiącach wspólnie cieszyć się z narodzin „naszego” dziecka.

  • Nie znamy jego imienia.
  • Nie wiemy, jakiej jest narodowości.
  • Nie wiemy,kim będzie – mężem stanu, uczonym, duchownym, a może naszym sąsiadem. 🙂

Bóg sam to dziecko wybiera i tylko On naprawdę wie, kim ono będzie. A nuż spotkamy się w wieczności z ocalonym przez nas Wybrańcem Bożym? 🙂

 

O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

   Duchowa Adopcja to prośba do Pana Jezusa o wstawiennictwo w celu ocalenia Bogu jedynie znanego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Umacniana jest ona uroczystym przyrzeczeniem. Następnie przez 9 miesięcy codziennie będziemy odmawiać krótką modlitwę „Panie Jezu” i jedną Tajemnicę Różańcową oraz postaramy się wypełniać dodatkowe postanowienia (nie są one konieczne, ale warto podjąć jedno lub dwa, na miarę swoich możliwości). Nie możesz lub nie chcesz składać przyrzeczenia na mszy? Nie szkodzi! Przyrzeczenie możesz złożyć samemu przed krzyżem. Wystarczy, że zgłosisz się przez nasz formularz i zaznaczysz opcję „przyrzeczenie przed krzyżem”, a wtedy wyślemy Ci na maila potrzebne materiały i będziesz mógł/mogła łączyć się z nami duchowo w modlitwie. 🙂 Duchowa Adopcja może być podejmowana wielokrotnie, ale dopiero po spełnieniu wcześniejszego zobowiązania – przez 9 miesięcy modlimy się tylko za jedno dziecko. A co, jeśli ktoś zapomni lub zaniedba obowiązki adopcyjne? W przypadku krótkiej przerwy należy modlitwę kontynuować, przedłużając praktyki o ilość dni opuszczonych. Długa przerwa, np. miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się ich dotrzymać.

KORZYŚCI

CZYLI CO DAJE DUCHOWA ADOPCJA

  • wypełniamy wolę Boga Stwórcy i bierzemy udział we wspaniałym dziele powoływania do życia
  • to fantastyczny akt miłosierdzia wobec najbardziej bezbronnych i niewinnych ludzi
  • umacniamy i pogłębiamy wiarę
  • zacieśniamy więź w związku / rodzinie (przez budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej miłości)
  • przygotowujemy się do rodzicielstwa i małżeństwa
  • uczymy się systematyczności w modlitwie, bezinteresowności, pokory, dyscypliny w życiu duchowym, odpowiedzialności za podjęte decyzje
  • doświadczamy jak wielkim darem jest życie, uczymy się doceniać je już w zalążku

Obrona ludzkiego życia – to główny cel Duchowej Adopcji. Nie jest sprawą tylko adoptującego: jest to sprawa społeczna, ogólnonarodowa, ogólnoludzka, a przede wszystkim – Boża!